PRV ochrana markízy

PRV ochrana markízy

 PRV ochrana markízy  PRV ochrana markízy  PRV ochrana markízy

Ochrana markízy sa upevňuje na PRV záhradku a zabezpečuje ochranu markízy pred mechanickým poškodením stromami a konármi.